Nätmedier

Jemino Ab utvecklar och publicerar nätmedierna Starttis och Startis Svenskfinland. Tjänsterna når redan omkring 10 000 finländare varje vecka.


Logga: Startis

Startis Svenskfinland
Startis Svenskfinland är en snabb är enkel länkguide för finlandssvenskar. Tjänsten innehåller de viktigaste länkarna till de populäraste Internet-tjänsterna i Finland och i världen. Startis används som en daglig startsida och som ett navigeringsverktyg.


Logo: Starttis

Starttis
Starttis är den finskspråkiga systertjänsten till Startis Svenskfinland.