Upphovsrätt

Jemino Ab förbehåller sig samtliga upphovsrätter på Jemino.net om inte annat har omnämnts.

I Jeminos logotyp används typsnittet Yanone Kaffeesatz.